Laboratorio Bio-Zoo

1 2    navetsa
 • navetsa
  3 Sulfas

  3 Sulfas

  100 ml


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 110.00

 • navetsa
  3 Sulfas

  3 Sulfas

  500 ml


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 230.00

 • navetsa
  Bioarsenol Vitaminado

  Bioarsenol Vitaminado

  100 ml


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 216.00

 • navetsa
  Bioarsenol Vitaminado

  Bioarsenol Vitaminado

  250 ml


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 435.00

 • navetsa
  Biobac 11 vías

  Biobac 11 vías

  250 ml-50 dosis


  Suspensión inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 868.00

 • navetsa
  Biodipirona

  Biodipirona

  20 ml


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 74.00

 • navetsa
  Biodipirona

  Biodipirona

  100 ml


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 177.00

 • navetsa
  Combo Triple Aviar + EBB 0.4

  Combo Triple Aviar + EBB 0.4

  20 ml - 20 dosis


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 72.00

 • navetsa
  Combo Triple Aviar + EBB1

  Combo Triple Aviar + EBB1

  50 ml - 50 dosis


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 107.00

 • navetsa
  Combo Triple Aviar + EBB2

  Combo Triple Aviar + EBB2

  100 ml - 100 dosis


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 154.00

 • navetsa
  Estrepto BB D Reforzado

  Estrepto BB D Reforzado

  5 millones


  Polvo para suspensión inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 128.00

 • navetsa
  Estrepto BB Plus Reforzado

  Estrepto BB Plus Reforzado

  5 millones


  Polvo para suspensión inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 133.00

 • navetsa
  Estrepto BB Reforzado

  Estrepto BB Reforzado

  5 millones


  Polvo para suspensión inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 121.00

 • navetsa
  Estrepto Bio-Benzipen

  Estrepto Bio-Benzipen

  4 millones


  Polvo para suspensión inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 105.00

 • navetsa
  Extracto de Higado Vit.

  Extracto de Higado Vit.

  50 ml


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 114.00

 • navetsa
  Extracto de Higado Vit.

  Extracto de Higado Vit.

  100 ml


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 179.00

 • navetsa
  Extracto de Higado Vit.

  Extracto de Higado Vit.

  250 ml


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 359.00

 • navetsa
  Extracto de Higado Vit.

  Extracto de Higado Vit.

  10x10 ml


  Solución inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 450.00

 • navetsa
  Ganazoo Plus DP

  Ganazoo Plus DP

  20 ml


  Quimioterápico

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 173.00

 • navetsa
  Levax ADE

  Levax ADE

  500 ml


  Emulsión inyectable

  Laboratorio: Bio-Zoo

   

  Precio público: $ 898.00

1 2    navetsa